Венкова Ия Андреевна
(1922–2003)
Знатная свинарка. 1952
Знатная свинарка. 1952
Терракота. В. 41,2