Магарил Евгения Марковна
(1902–1987)

Портрет. 1960-е
Бумага, акварель. 50×35,4