Данилин Николай Николаевич
(1925–2000)

В огороде. 1989
Картон, масло. 86×97
Встреча. 1987
Холст на оргалите, масло. 140×129